ESPA Banner

Εξελιγμένες μέθοδοι αποτύπωσης δικτύων κοινής ωφέλειας

Είμαστε εξοπλισμένοι με όργανα τελευταίας τεχνολογίας για εφαρμογές αποτύπωσης σε δρόμους μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και μεγάλων εκτάσεων υπαίθρου. Drones πραγματοποιούν εναέριες πτήσεις για τη λήψη αεροφωτογραφιών με επαυξημένες δυνατότητες. Οι GNSS δέκτες (G.P.S.) μας είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακές κάμερες, για την αποτύπωση και με την μέθοδο της φωτογραμμετρίας.

Μετατρέπουμε τα δεδομένα σε χρήσιμη πληροφορία

Έχοντας υλοποιήσει εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης  για οργανισμούς και επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο, τις ανάγκες  χαρτογράφησης του κάθε δικτύου.

Drones σκανάρουν την περιοχή ενδιαφέροντος και δημιουργούν υπόβαθρα μεγάλης ανάλυσης και ακρίβειας όπου θα δομηθεί στη συνέχεια το ψηφιοποιημένο δίκτυο. Φωτογραφίζοντας το έδαφος τα αερομοντέλα αυτά, προσδίδουν συντεταγμένες ακριβείας και στις επίγειες εγκαταστάσεις (κτήρια, βιολογικοί καθαρισμοί, αντλιοστάσια), που ανήκουν στην εκάστοτε επιχείρηση.

Ο κόσμος μας δεν είναι επίπεδος. Οι χάρτες που φτιάχνουμε δεν πρέπει να είναι επίσης . Έτσι δουλεύουμε σε 2D αλλά και 3D υπόβαθρα, για να μπορείτε να έχετε την πραγματικότητα στα χέρια σας.

Η συνέχεια ανήκει στην εξασφάλιση όλων των εξαρτημάτων, αγωγών ή καλωδίων που αποτελούν τελικά το δίκτυο. Στο δύσκολο πεδίο μιας μεγάλης πόλης η καταγραφή των σημείων ενδιαφέροντος γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Η εταιρία μας με τους τελευταίας γενιάς δέκτες RTK G.N.S.S. , με φωτογραμμετρικές μεθόδους αλλά και με την τεχνολογία του Laser Scanner, είναι πρωτοπόρος στην αποτύπωση δύσκολων σημείων με ακρίβεια εκατοστών.

Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι η καταγραφή των παροχών και των φρεατίων των υδρομέτρων της ύδρευσης, αποχέτευσης, αερίου των οικοδομών, με μεγάλη ακρίβεια αλλά και συνδέσεων παροχών ρεύματος και τηλεπικοινωνιών που συνήθως βρίσκονται στα πεζοδρόμια.

Η πληροφορία της θέσης στην εποχή που ζούμε είναι το παν. Έχουμε την τεχνογνωσία να σας την διαθέσουμε.

Επειδή στη δουλειά μας αλλά και στους πελάτες μας η περιγραφική πληροφορία των εξαρτημάτων δικτύου που διαχειρίζονται έχουν κυρίαρχη σημασία στην συντήρηση των δικτύων και όχι μόνο, καταγράφουμε όλες τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των στοιχείων αυτών και σας τις παραθέτουμε δομημένες σε σχεσιακές χωρικές βάσεις δεδομένων (RDBMS).

Κύριος στόχος της εταιρίας μας σε αυτόν τον τομέα είναι να
αποτυπωθεί το δίκτυο με την απαιτούμενη ακρίβεια της θέσης των ακμών (αγωγών, καλωδίων) αλλά και των κορυφών του (εξαρτημάτων).

Στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες), τα οφέλη της συστηματικής εναέριας χαρτογράφησης της περιοχής τους είναι πολλά.

Έχοντας οι φορείς φωτογραφίες με μεγάλη ακρίβεια στο έδαφος (3cm) οι αναλύσεις και τα εξαγόμενα συμπεράσματα από την επεξεργασία αυτών, εκσυγχρονίζουν την λειτουργία τους.

Μερικά από τα οφέλη είναι:

N

Τεκμηρίωση ανά πάσα στιγμή για το οτιδήποτε προκύψει (άλλοι φορείς, ιδιώτες, δικαστήρια).

N

Έλεγχος παράνομων αποθέσεων σκουπιδιών ή μπαζών ή παράνομων κατασκευών.

N

Εμβαδομέτρηση εκτάσεων χωρίς να βρεθεί κανένας υπάλληλος στο σημείο, κυρίως μονάδων βιομηχανιών, βιοτεχνιών ώστε να επαναπροσδιορίσουν τα δημοτικά τέλη.

N

Μέτρηση τραπεζοκαθισμάτων ώστε να προσδιορισθούν τα τέλη.

N

Εντοπισμός θέσεων αντικειμένων κάδων, οδοφωτισμός αλλά και θέαση ζημιών στο έδαφος (λακούβες κλπ).

N

Γρήγορη οπτικοποίηση μιας φυσικής καταστροφής (πλημμύρες, σεισμοί), προκειμένου να γνωρίζουν με ακρίβεια την έκτασή τους.

Ερωτήσεις ?

+30 23310 72202

dra@topolysis.gr

Βενιζέλου 1, Βέροια