ESPA Banner

Καινοτομία στη Γεωπληροφορική

Επιδίωξή μας είναι η απεικόνιση κάθε μορφής πληροφορίας που σχετίζεται με τη θέση και την περιγραφή αυτής, ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε την λήψη αποφάσεων στις καθημερινές ανάγκες του οργανισμού σας. Εργαστείτε έξυπνα και εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.).

Δυνατότητες

Οι λύσεις μας αποτελούν ένα μοναδικό σύνολο δυνατοτήτων για την εφαρμογή της ανάλυσης με γνώμονα τη θέση στις επιχειρηματικές πρακτικές σας. Χαρτογραφούμε και διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας, μέσα από μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών που έχουμε αναπτύξει. Μοιραστείτε πληροφορίες εσωτερικά του οργανισμού σας μέσω θεματικών χαρτών, εκθέσεων και πινάκων.

1

Σχεδιασμοί Βάσεων Δεδομένων (RDBMS)

Η σωστή χαρτογράφηση των πρωτογενών δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πεδίο, είναι η πρώτη και πιο σημαντική εργασία για την ανάπτυξη ενός συστήματος G.I.S. Η σύνδεση των χωρικών και περιγραφικών πληροφοριών συμπράττει στην κατανόηση της πραγματικής εικόνας των δεδομένων. Η συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη Σχεσιακών Χωρικών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS).

2

Decision Making (λήψη Αποφάσεων)

Οι χάρτες που προκύπτουν, βοηθούν να κατανοήσετε καλύτερα τις χωρικές πληροφορίες των δεδομένων σας, να πάρετε τις σωστές αποφάσεις και να αναλάβετε δράση. Για παράδειγμα η γνώση της θέσης και της τοπολογίας του δικτύου, μέσω της ψηφιοποίησης αυτού σε περιβάλλον G.I.S., λύνει τα χέρια στον σχεδιασμό νέων επεκτάσεων δικτύου. Επιπλέον η απεικόνιση της επικινδυνότητας των αγωγών, με βάση τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά αυτών, βοηθούν στην σωστή συντήρησή τους από το προσωπικό του οργανισμού που τα διαχειρίζεται.

3

Ανάπτυξη εργαλείων

Όποια και αν είναι η ανάγκη της υπηρεσίας σας σε εφαρμογές I.T. μπορούμε να την ικανοποιήσουμε. Η ανάπτυξη εφαρμογών σε οποιαδήποτε πλατφόρμα G.I.S. ανοιχτού κώδικα (QGIS, GeoServer, PostgreSQL / PostGIS), αλλά και εμπορικού λογισμικού όπως τα προϊόντα της εταιρίας Esri, υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές λειτουργίες και δράσεις του οργανισμού σας. Πείτε μας το πρόβλημα, μπορούμε να βοηθήσουμε.

4

RealTime GIS

Οι χάρτες σας ζωντανεύουν μέσα από την RealTime απεικόνιση των μετρήσεων, διαφόρων τύπων αισθητήρων ή συσκευών που είναι εγκατεστημένοι στο δίκτυο μιας πόλης. Ως αποτέλεσμα έχουμε την επιτάχυνση του χρόνου απόκρισης, βελτιστοποιώντας την ασφάλεια του δικτύου, αλλά και την επιχειρησιακή ευαισθητοποίηση για όλα τα περιουσιακά στοιχεία ενός οργανισμού. Για παράδειγμα μια LIVE μετάδοση της μέτρησης της πίεσης σε ένα συγκεκριμένο σημείο της πόλης, μπορεί πλέον να απεικονιστεί και χωρικά σε θεματικό χάρτη που ήδη δημιουργήσαμε.

5

WebGIS

Πάρτε τους χάρτες μαζί σας οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Τα σχέδια των δικτύων υπάρχουν πλέον και στο διαδίκτυο, για την θέαση πληροφοριών και όχι μόνο, στο πεδίο, σε ώρα επιφυλακής ή ακόμα και από το σπίτι. Η Online απεικόνιση των δικτύων δημιουργεί αμεσότητα στην διεπαφή των χρηστών του Γ.Σ.Π. με την πραγματικότητα.

6

Συλλογή και διαχείριση δεδομένων στο πεδίο

Η συλλογή, η αποθήκευση και ο διαμοιρασμός δεδομένων στο πεδίο γίνεται πλέον εύκολα και με ασφάλεια. Τα συνεργεία σας μπορούν πλέον εύκολα να αποτυπώσουν μια αλλαγή που εφάρμοσαν στο πεδίο μέσα από έξυπνες συσκευές και mobile εφαρμογές G.I.S. Ενσωματώστε πληροφορίες και γεω – ενεργοποιήστε όλα τα δεδομένα του δικτύου.

Διαδικτυακή εφαρμογή θέασης και διαχείρισης
των δικτύων Ύδρευσης & Αποχέτευσης
που λειτουργούν οι Δ.Ε.Υ.Α. / Δήμοι
(WebGIS λογισμικό)

Δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε και παραμετροποιούμε δεδομένα χρόνων, ώστε να χρησιμοποιηθούν καταλλήλως.

Εφαρμογές

Αναπτύσσουμε εφαρμογές και εργαλεία με σκοπό την βελτιστοποίηση των καθημερινών λειτουργιών της επιχείρησης.

Εκπαίδευση

Παρέχουμε εξειδικευμένα σεμινάρια στο προσωπικό των υπηρεσιών ώστε να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τα Γ.Σ.Π.

Ασφάλεια

Δημιουργούμε ασφαλή περιβάλλοντα για τα δεδομένα σας αλλά και για τα λογισμικά σας.

Υποστήριξη

Οι συνεργάτες μας και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στην διάθεσή σας 24/7 για οποιοδήποτε συμβάν.

Συνέπεια

Παραδίδουμε πάντα τα έργα που αναλαμβάνουμε στον χρόνο που μας ζητήθηκε και είμαστε δίπλα στους πελάτες μας για οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον.

Ερωτήσεις ?

+30 23310 72202

dra@topolysis.gr

Βενιζέλου 1, Βέροια